Protecció Contra Incendis

La protecció i la seguretat de les persones i els bens immobles, l'aconseguim gràcies a la Detecció d'Incendis, l'Extinció d'Incendis i la Sectorització i Evacuació dels espais a protegir.

Seguretat

Podem controlar mitjançant la instal·lació del Circuit Tancat de Televisió, del Control d'Accés i de la Detecció d'Intrusió, la seguretat de qualsevol edifici.

Energia

Gràcies a les Auditories Energètiques, a la implantació de la ISO 50001 i a la Millora Continua, aconseguim una adequada Gestió Energètica dels edificis.

Els nostres clients:

Els nostres colaboradors:

Idiomes: